Eğitim
Anadolu Üniversitesi

İşletme

09/2006 - 06/2009

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

09/2003 - 06/2006

Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi

Muhasebe

09/2000 - 06/2003

Deneyim
Ideasoft Yazılım A.Ş.

Ürün ve Proje Yöneticisi

05/2014 - Halen

 • Agile dönüşümün sağlanması
 • Yazılım geliştirme sürecinde Product Backlog’u gelişen ve değişen pazar şartlarına göre güncel tutmak ve ürünün rotasının doğru olduğundan emin olmak.
 • Ürünün vizyonunu ve yönünü belirlemek ve bu vizyona göre ürün özelliklerinin geliştirilmesini sağlamak.
 • Geliştirme sonrasında ortaya çıkan ürün hakkında yazılım ekibine geri bildirimde bulunmak.
 • Kullanıcı davranışlarının ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi.
 • Geliştirme sonrası ortaya çıkan ürün/özellik için kabul ya da red kararını vermek. (Business sign off)
 • Takım içi çevik yazılım geliştirme pratiklerinin (‘daily standups’, ‘sprint planning’,‘sprint review’, ‘sprint retrospective’, ‘backlog grooming’ vb. ) planlanması
Bentego Bilişim

Proje Yöneticisi

12/2013 - 05.2014

 • Video pazarlama projelerinde kapsamının, teknik imkanların, gerekliliklerin, teknolojinin ve tasarımın belirlenmesi, proje akışlarının takip edilmesi ve müşteri ile yazılım ekibi arasındaki iletişimin sağlanması.
 • Kişiselleştirilmiş Video ürününde/projelerinde müşterilerle proje başlangıç toplantılarının yapılması, zaman akışının, gerekliliklerin belirlenmesi ve yazılım ekibine teknik dokümanın yazılarak projenin başlatılması ve müşteriye eksiksiz teslim edilmesi. 
 • Proje sürecinde ve sonrasında müşterilere teknik ve stratejik desteklerin verilmesi.
 • İçerisinde Hosting, CDN, Player ve İçerik yönetimi sistemlerinin bulunduğu Video portal ürününün müşterilere özel projelendirilmesi, tasarım ve yazılım brieflerinin yazılarak ürünün yayın hayatına başlamasını sağlamak. 
 • Video portal ürününde Youtube’da ve portalin kendisinde içerik yönetiminin SEO odaklı yapılmasını sağlamak.
Magnet Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.

Ürün Geliştirme Uzmanı

01/2012 - 12.2013

 • uzmantv.com, timsah.com, istanbul.net, izmir.net ve ankara.net siteleri için;
  • Yeni ürün ve hizmet fikirlerinin değerlendirilmesi
  • Proje süreçlerinin yürütülmesi
  • Tüketici beklentilerinin, pazar ihtiyaçlarının, yeni teknolojilerin, rakip ürünlerin incelenmesi ve yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmaları gerçekleştirilmesi,
  • Yeni ürün ya da projede tasarım sürecinin takip edilmesi ve yazılım ekibine iletilmesi
  • Yeni ürün ya da projenin analizinin yapılması.
  • Yeni ürünlerin izleme dönemlerinde geliştirme ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi
  • Mevcut ürün ya da projelerin geliştirilmesi
  • Geliştirilmesine karar verilen ürünlerle ilgili olarak şirket içindeki ilgili departmanlarla görüşerek gerekli yetkinliklerin belirlenmesi
  • İş ortakları ve IT ile koordinasyonunun sağlanması.
Magnet Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri A.Ş.

Yazılım Test Uzmanı

06/2010 - 01.2012

 • uzmantv.com, timsah.com, istanbul.net, izmir.net ve ankara.net siteleri için;
  • Web sitelerinin test durum ve senaryolarını hazırlayarak, senaryolara uygun test sürecini gerçekleştirmek,
  • Test sonuçlarını dökümante ederek, karşılaşılan hataları ve önerileri ilgili birimlere raporlamak ve bunların
  çözümünü takip etmek,
  • Uygulama yayına alındıktan sonra ortaya çıkan sıkıntı ve iyileştirme ihtiyaçlarını ilgili birimlere iletmek ve bunların
  çözümünü takip etmek
Yetenekler
Ürün Yönetimi
Backlog yönetimi ve Sprint Planlaması
Zaman Yönetimi
Planlama & İterasyon
Agile Proje Yönetimi
Scrum & Kanban Takımlar
Kullanıcı Deneyimi
Kullanıcı Feedbackleri ve Hikayeler
Etkin Kullandığım Teknolojiler
Jira0
Trello0
Adobe XD0
Balsamiq0
WordPress0
Office Programları0
Google Analytics0
Google Adwords0
Hotjar0