Dark versionDefault version
Şenol Özbek

Şenol Özbek

Ürün ve Proje Yöneticisi

Scrum Master Kimdir, Projedeki Rolü Nedir?

 

ScrumMaster, yani Scrum ustası Scrum pratiklerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayan kişidir. ScrumMaster takımın antrenörü gibidir. Takım ile birlikte çalışır ancak takıma dahil değildir.

Scrum takımının hedefine ulaşmasındaki engelleri ortadan kaldırmakla, Scrum kurallarını bildirmekle, toplantıları organize etmekle ve Sprint süreçlerinin sorunsuz işletilmesi ile sorumludur. Scrum Master’ı takımın koruyucu olarak konumlandırmak çok da yanlış olmaz.

Scrum Master’ın başlıca görevleri

 • Ekibe koçluk yapmak
 • Ara buluculuk yapmak
 • Takımın kendini yönetmesine yardımcı olmak
 • Agile yeniliklerini takıma aktarmak
 • Büyük Story’leri küçük parçalara ayırmaya yardımcı olmak
 • Release planının yapılması
 • Raporlamalarda takıma yardımcı olmak

Takımın karşılaşabileceği olası engeller

 • Takım içerisinde iletişim eksikliği
 • Kişisel çelişkiler
 • Sprint’lerin zamanında tamamlanmaması
 • Takım ve Product Owner arasındaki iletişimsizlik

Scrum takımının Scrum Master’a güven duyması çok önemlidir. Ancak bu şekilde projeyi yürüten ekip kendini güvende hissedebilir ve yaptığı işin doğru yere ulaştığından emin olabilir. Aksi durumda istenmeyen bir kaos ortamı oluşabilir.

Scrum Master’ların kötü alışkanlıkları

 • Mikro yönetim yapmak
 • Takımı dış müdahalelere karşı korumayamamak
 • Toplantıları düzenli olarak organize etmemek
 • Estimation/Story point üzerine pazarlık yapmak
 • Sık sık Backlog önceliklerini değiştirmek

Özetle Scrum Master, takımın önündeki engelleri kaldırmalı, işlerin yani takımın kesintiye uğramasını engellemeli, Agile süreci desteklemeli ve yönetim kademesindeki kişileri yönlendirmelidir.

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *